Zebranie członków oddziału

Dnia 02.03.2019r. zapraszamy wszystkich członków OR PTCHNM do zajazdu Kwadrat w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Puszkina 41.

Ggdzie od godziny 11.00 omówione zostaną działania mające na celu definitywne zamknięcie działalności naszego stowarzyszenia, ze względu na brak środków finansowych na prowadzenie dalszej działalności, jak i zbyt małej ilości członków oddziału.

Serdecznie zapraszamy na to ostatnie spotkanie w naszym gronie.