Jesteśmy Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną skupiającym dzieci, młodzież oraz dorosłych dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi, członków ich rodzin i przyjaciół.

Specyfiką chorób mięśni jest ich postępujący zanik, który uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Do najczęściej występujących chorób mięśni należą:

Dystrofia mięśniowa typu Duchennea, rdzeniowy zanik mięśni, miopatie i miastenie.

Nasze stowarzyszenie jest instucją powołaną i prowadzoną przez osoby chorujące właśnie na wszelkiego rodzaju dystrofie.

Zarząd organizacji pełni swoje funkcje społecznie. Koszty prowadzonych przez nas działań pokrywamy wyłącznie ze składek członkowskich oraz pomocy ludzi dobrej woli.

Zanik mięśni jest chorobą nieuleczalną a jedyną formą opóźnienia jej strasznych skutków jest systematyczna rehabilitacja.

Nasz Oddział Regionalny PTChNM podejmuje działania zmierzające do:

- zapewnienia właściwego leczenia i rehabilitacji
- organizowania turnusów rehabilitacyjnych
- znoszenia barier architektonicznych
- organizowania imprez integracyjnych
- wzajemnej pomocy w pokonywaniu tej choroby.

Zwracamy się do Państwa o pomoc finansową dla naszej działalności na rzecz osób dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi.

PODAJ NAM SWOJĄ RĘKĘ !!! Przewodniczący stowarzyszenia: Marian Balicki

Statut PTChNM